Systemisk-narrativ uddannelse - for speciallærere, socialpædagoger, AKT-lærere og inklusionspædagoger

Specialpædagogik i praksis

En 1-årig efteruddannelse for ambitiøse lærere, pædagoger og lignende faggrupper, der ønsker at styrke deres socialpædagogiske og behandlingsmæssige kompetencer. Vi tager udgangspunkt i din dagligdag og giver et boost til din faglighed. Konkrete cases, eksempler og nye redskaber kobles til systemisk og narrativ teori, og du får sprog til at reflektere over dine pædagogiske metoder.

​➢ Hvem er vi, og hvorfor skal du vælge en efteruddannelse hos os?

Venteliste

OBS: Vi har lige nu venteliste til uddannelsesstart d. 25. januar 2018. Skriv til Lene Holst på lho@skolensputnik.dk eller udfyld formularen her på siden, hvis du ønsker at komme på venteliste, da der kan opstå pladser i sidste øjeblik. 

Vi overvejer desuden at starte et ekstra hold til august. Skriv også gerne til Lene Holst på lho@skolensputnik.dk, hvis du ønsker at komme på maillisten til dette. Det er ganske uforpligtende.

Du får på systemisk-narrativ efteruddannelse:

 • Grundig faglig opkvalificering med udgangspunkt i nyeste forskning på det systemisk-narrative område.
 • Evidensbaserede pædagogiske metoder, som har vist gode resultater for børn og unge med særlige behov, herunder målgrupper inden for AKT, ADHD, autisme og psykisk sårbarhed.
 • Færdigheder til at opbygge relationer som et socialpædagogisk og behandlingsmæssigt redskab samt evne til at positionere dig et i et team.

 • Indsigt i mentalisering som pædagogisk redskab.
 • Styrkede kompetencer til familiearbejde, statusmøder og netværksmøder.
 • Mulighed for at reflektere over din egen praksis og udvikle dig fagligt og personligt.
 • ​Netværk med andre engagerede fagfæller på specialområdet.

Vi forventer, at du forsøger at omsætte uddannelsens indhold i din dagligdag imellem de planlagte moduler for at få det fulde udbytte af uddannelsen.

Vi arbejder aktivt med learning transfer - at omsætte uddannelsen i praksis - og alle metoder tager udgangspunkt i praksis.

Indhold

Den systemisk-narrative uddannelse er bygget op af otte moduler, som hver består af to sammenhængende kursusdage.

Modul 1: Systemisk og narrativ tænkning og metode
Modul 2: Systemiske og narrative redskaber
Modul 3: Faglighed og positionering
Modul 4. Diagnoseforståelse og inklusionsredskaber
Modul 5. Kompetenceforståelse og relationskompetence
Modul 6. Teamforståelse
Modul 7. Samarbejdspartnere og familiearbejde
Modul 8: Opgavefremlæggelser og afrunding

Den systemisk/narrative ramme er uddannelsens teoretiske afsæt. Det betyder, at du får mulighed for at reflektere over og udfordre din egen praksis. Den systemisk/narrative model giver dig redskaber til:

 • ​at kunne skabe nye fortællinger om dig selv og din målgruppe
 • ​at kunne bedrive selvledelse i en lærende organisation
 • ​at kunne analysere din position og bruge den professionelt
 • ​at kunne se helheder og sammenhænge
 • ​at kunne analysere, opstille hypoteser og intervenere efter dem
 • ​at turde blive klogere på dine og andres valg og fravalg hver dag​

Form

Uddannelsen består af oplæg, diskussion, gruppearbejde og refleksion. Du bliver desuden tilknyttet en læsegruppe/netværksgruppe, der mødes én gang mellem hver uddannelsesdag.​

​Uddannelsen afsluttes med en synopsis, som vurderes bestået/ikke bestået, samt en fremlæggelse.​

Hvem er uddannelsen for?

 • Speciallærere, AKT-lærere og folkskolelærere
 • Socialpædagoger, inklusionspædagoger og alm. pædagoger
 • Socialrådgivere, sundhedspersonale og andre med interessere for specialområdet.

Se evt. også systemisk lederuddannelse - en systemisk uddannelse for ledere og kommende ledere. ​

Tid og sted

Uddannelsen løber over to semestre på et år. Du har mulighed for at tilmelde dig uddannelsen med start i januar 2018.​

2018 forår

modul 1: 25-26/1

modul 2: 1-2/3

modul 3: 12-13/4

modul 4: 17-18/5

2018 efterår​

modul 5: 30-31/8

modul 6: 27-28/9

modul 7: 25-26/10

modul 8: 29-30/11

​Hver undervisningsdag er fra 9.00-15.00 (morgenmad fra 8.30) og foregår i vores kursuscenter i København: Svanevej 22, 2400 København NV.

Pris

24.000 kr. Ved flere tilmeldte fra samme institution får de efterfølgende deltagere 10 % rabat.

Kontakt

Vi ved, det kan være en stor beslutning at vælge efteruddannelse. Du er meget velkommen til at ringe til os med spørgsmål, eller hvis du blot er i tvivl om, om den systemisk-narrative uddannelse er noget for dig. Ring til:


Undervisere

Pia Laursen​

Pia Laursen er psykolog (cand.psych) og arbejder som supervisor, underviser og ledelsescoach. 

Du får fornøjelsen af Pia alle fredage på uddannelsen, hvor hun går i dybden med, hvad du kan gøre anderledes som pædagogisk professionel.

Pia har en systemisk specialistuddannelse fra Milanoskolen i Italien og er specialiseret i systemisk-narrativ teori og metode samt diagnosefeltet. ​

Kamilla Kobæk

Kamilla Kobæk er pædagogisk konsulent i Kursuscenter Sputnik og er gennemgående underviser på uddannelsen. Hun er uddannet folkeskolelærer og har en 2-årig efteruddannelse i systemisk-narrativ terapi. 

Kamilla er VISO-specialist - udsendt for Socialstyrelsen i særligt vanskelige sager om udsatte og sårbare børn, unge og voksne.

Hun er specialiseret i autismefeltet og praktisk anvendelige metoder i en pædagogisk hverdag.

Specialister og gæsteundervisere

​Udover de faste undervisere vil du møde eksterne undervisere og særligt udvalgte eksperter, der er specialiseret inden for et tema, f.eks. familieterapi.​

➢ Se oversigt over alle undervisere i Kursuscenter Sputnik

Hvad siger deltagerne?

"Vi har fået et fælles sprog, som vi kan bruge, når vi snakker om vores elever. Vi har ofte brug for at bruge de værktøjer vi får på kurset, så vi har en kortere vej hen til at nå et mål, en løsning, en forklaring eller en metode, vi gerne vil bruge med en elev." Morten Ravn, Lærer, Kvisten i Gentofte​

VENTELISTE

Tilmeld dig venteliste til systemisk-narrativ uddannelse​

 
 
Vælg kursusstart *
 
Jeg vil gerne modtage nyhedsbrev fra Sputnik

Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Kontakt​oplysninger

Kursuscenter Sputnik

Svanevej 22, 2400 København NV


Spørgsmål til kurser og tilmelding

Spørgsmål til fakturering

Tilmelding til nyhedsbrev

Følg med på Facebook!