​Undervisere i Sputnik

Jesper Svenning Tellerup Larsen

Mail: jla@skolensputnik.dk

Mobil: 20 30 17 85

 • Skolechef, leder af Kursuscenter Sputnik og medlem af Sputniks direktion.
 • Uddannet skolelærer og har en familieterapeutisk uddannelse
 • Systemisk efteruddannelse
 • Underviser på Systemisk lederuddannelse

Pia Laursen

Mail: pl@pialaursen.dk  

Mobil 20 73 45 52

 • Cand. psych. og har en systemisk specialistuddannelse fra Milanoskolens 3-årige efteruddannelse.
 • Mangeårig erfaring inden for ledelse, organisation, coaching, supervision, behandling og familiearbejde.
 • Underviser på Systemisk lederuddannelse og Systemisk efteruddannelse.

Kamilla Kobæk

Mail: kla@skolensputnik.dk

Mobil: 51 92 19 15

 • Konsulent i Sputnik og VISO-specialist.
 • Uddannet skolelærer og har efteruddannelse i gennemgribende udviklingsforstyrrelser samt en to-årig efteruddannelse fra Dispuk i systemisk/narrativ rådgivning og supervision.
 • Over ti års praktisk erfaring med børn og unge med autisme og psykiske vanskeligheder i både specialskole- og kollegiemiljøer.
 • Underviser på Systemisk efteruddannelse og Fortsætterkursus i autisme.

Anne Berglund

Mail: anb@skolensputnik.dk

Mobil: 41 78 31 31

 • Konsulent i Sputnik og leder af Sputniks underviser- og mentorkorps
 • Uddannet skolelærer og uddannelses- og erhvervsvejleder og har Pd. i ledelse og forskellige kurser indenfor børn og unge med socialpsykiatriske og psykiske vanskeligheder.
 • Tidligere konsulent i Integrationsministeriet, skoleleder og leder af et bosted for udviklingshæmmede unge med forskellige diagnoser
 • Underviser på Mentoruddannelse.

Allan Simonsen

Mail: asi@skolensputnik.dk

Mobil: 29 84 95 92

Martin Stöwer

Mail: mas@skolensputnik.dk

Mobil: 20 98 90 68

 • Leder på Sputnik Kupéen – dagbehandling for børn og unge med autismespektrumforstyrrelser.
 • VISO-specialist.

 • Uddannet pædagog og ved at gennemføre Diplomuddannelse i ledelse. Har en systemisk efteruddannelse.
 • Underviser på Kursus i mødeledelse og udfører pædagogisk supervision.

​Anders Guldagger

Mail: agu@skolensputnik.dk
Mobil: 22 84 88 90

 • Leder på Sputnik Ragnagade/Lyngbyvej – dagbehandling for børn og unge med autisme og psykisk sårbarhed.
 • Uddannet skolelærer og ved at gennemføre Diplomuddannelse i ledelse. Har en systemisk efteruddannelse.
 • Underviser på Mentoruddannelse

  og udfører pædagogisk supervision.

Niels Brahtz Westh

Mail: nwe@skolensputnik.dk

Mobil: 42 33 52 51

 • Leder på Sputnik Vibevej – dagbehandling for unge med socio-emotionelle forstyrrelser og ADHD.
 • VISO-specialist.
 • Uddannet skolelærer og ved at gennemføre Diplomuddannelse i ledelse. Har en systemisk efteruddannelse.
 • Underviser på systemisk-narrativ efteruddannelse, endagskurser i ADHD, AKT og konflikthåndtering og udfører pædagogisk supervision.

Malik Alkendi

Mail: mal@skolensputnik.dk

Tlf. 25 72 42 82

Klara Wisbech Bruun

Mail: kwb@skolensputnik.dk

Tlf. 26 84 01 46

​​

 • Underviser på Sputnik STU København
 • ​Uddannet lærer, bachelor i kunsthistoire og med systemisk-narrativ efteruddannelse
 • ​Underviser på Grundkursus i autisme

Stine Suldrup Alkendi

Mail: sve@skolensputnik.dk

Tlf. 60 16 86 84

 • Souschef og mødeleder på Skolen Sputnik Kupeen
 • Uddannet pædagog og med systemisk-narrativ efteruddannelse og lederuddannelse.
 • Underviser på kursus i mødeledelse og anvender bl.a. grafisk facilitering.

Annette Hagenbo

Mail: anh@skolensputnik.dk 

Tlf. 22 26 85 39

 • Autoriseret psykolog og specialist.
 • VISO-specialist.
 • Psykolog i Sputnik, specialiseret i børn og unge med autisme, angst og ADHD.
 • Underviser på fortsætterkursus i autisme

Asger Slots Hansen

Mail: asl@skolensputnik.dk

Tlf. 30 22 86 61

Camilla Vindelin

Mail: vdj@khs.dk

Tlf. 40 54 51 89

 • Uddannet pædagog med systemisk-narrativ efteruddannelse. 

 • Konsulent i Sputniks mentorafdeling. 

 • Har stået for co-teaching-forløb i samarbejde med Vanløse Skole 

 • Underviser på autismekursus for forældre

Anja Beyer

Mail: abe@skolensputnik.dk
Mobil: 20435028

 • Underviser på Skolen Sputnik Kupeen

 • Uddannet lærer med systemisk-narrativ efteruddannelse samt diverse kurser i specialpædagogik og forældresamarbejde

 • Udfører familierådgivning og forældreforløb

Trine Duckert

Mail: tdu@skolensputnik.dk
Mobil: 27 12 39 04

 • Konsulent i Kursuscenter Sputnik og VISO-specialist.

 • Uddannet pædagog med systemisk-narrativ efteruddannelse og efteruddannelse i mentaliseringsbaseret familiebehandling.

 • Underviser på grundkursus i autisme og på skræddersyede forløb.

Heinrich Kipp

Mail: hki@skolensputnik.dk 

 • Pædagog på Sputnikkollegiet på Frederiksberg.
 • Underviser på autismekurser.

Mette Kloch

Mail: MKL@skolensputnik.dk

 • Underviser til daglig på Sputnik STU i København
 • Uddannet lærer med systemisk-narrativ efteruddannelse
 • Underviser på forældrekurser i autisme

Pernille Munch Axbøg

Mail: PMA@skolensputnik.dk

 • Underviser til daglig på Skolen Sputnik Jydeholmen i Vanløse.
 • Uddannet lærer med specialpædagogisk erfaring inden for autisme og ADHD.
 • Underviser på forældrekurser i ADHD

Katja Thomasen

Mail: KAT@skolensputnik.dk

 • Underviser til daglig på Skolen Sputnik Bogholder Allé i Vanløse.
 • Uddannet lærer med systemisk-narrativ efteruddannelse
 • Underviser på forældrekurser i ADHD

Kontakt​oplysninger

Kursuscenter Sputnik

Hejrevej 43, stuen, 2400 København NV


Spørgsmål til kurser og tilmelding

Spørgsmål til fakturering

Tilmelding til nyhedsbrev

Få nyt fra Sputnik i din indbakke. Ved tilmelding får du samtidig fem brugbare pædagogiske redskaber til at forebygge og håndtere konflikter

Følg med på Facebook!