Ledelse på vippen

Ledelse på vippen - Fire typer af krydspres, og hvordan du kan lære at håndtere dem

Af Jesper S.T. Larsen, skolechef i Skolen Sputnik og leder af Kursuscenter Sputnik

ARTIKEL Ledere i offentlige og semioffentlige organisationer er udsat for et krydspres, der består af minimum fire faktorer: Det øvre, nedre, ydre og indre pres. Artiklen her giver et kort overblik over, hvad presset gør ved lederen, og hvilke redskaber og tankesæt, man kan aktivere for at opnå en bedre balance.

Men først en indledende grundpræmis: Krydspres går ikke væk, blot fordi man arbejder med at balancere det. Som leder skal man kunne lide eller i hvert fald omfavne den tanke, at ens arbejdsliv er i forandring, og man skal finde energi i at lede efter balancepunktet.​

LÆS OGSÅ: Systemisk ledelse i en narrativ praksis

Forestil dig en tom legeplads. En dreng løber ind, og der er både gynger, rutsjebane og trampolin, men han løber direkte mod vippen og stiller sig op midt på den. Langsomt begynder han at finde balancepunktet og kompenserer hele tiden vægtmæssigt. Det kilder i maven, og han smiler over hele femøren. Hele tiden mister han lidt balancen, genvinder den igen. Moderne ledelse handler om det kontroltab og om at genvinde kontrollen, og præmissen for moderne ledelse er, at vippen aldrig bliver sømmet fast og står stille.

Det øvre pres: Forventninger fra den øverste ledelse

Det øvre pres kommer fra den øverste ledelse, som er med til at definere dine arbejdsrammer og sætter mål for, hvad du skal nå. Det øvre pres stiger, når der kommer nye arbejdsopgaver, nye udvalg og nye ansvarsområder, uden at der tilføres ressourcer eller prioriteres.

Karikaturen: Talerøret
​Gør direktionens visioner til sine egne uden at oversætte for medarbejderne og uden at prioritere for sig selv. Bliver foragtet af sine medarbejdere. Karikaturen træder frem, når man giver for meget efter for det øvre pres.

Faresignaler

 • Du sætter din arbejdstid op for at nå opgaverne.
 • Du begynder, inden børnene står op om morgenen, og fortsætter efter de er lagt i seng.
 • Du nærmer dig rød zone ift. stress.
 • Du har en oplevelse af at løbe i hamsterhjul uden at vide, hvad der forventes af dig.
 • Du har svært ved at prioritere, alt er lige vigtigt.
 • Du tror ikke for alvor på det, du siger til dine medarbejdere.
 • Din personlige ledelsesstil træder i baggrunden.

Spørgsmål, du kan stille dig selv

 • Ved jeg, hvad der bliver forventet af mig?
 • Er det rimeligt?
 • Hvad er muligt inden for rammen?
 • Er det muligt at påvirke rammen – hvordan?
 • Hvad vil jeg gøre mindre af i næste uge, næste måned, næste år?

Det bedste råd

Få din arbejdsbeskrivelse på skrift og gå i dialog med ledelsen om, hvor du skal lægge trykket i den næste definerede periode.

Det nedre pres: Forventninger fra medarbejderne

Det nedre pres kommer fra medarbejderne, og når balancen er i orden, bruger lederen det til at viderebringe faglige udfordringer til den øverste ledelse. Når der er ubalance, bliver lederen venskabelig og privat med sit personale.

Karikaturen: Hykleren

Skide være med organisationen; vi finder ud af det her. Hykleren bliver et yndet offer på direktionsgangen. Bliver symmetrisk med sit personale.

Faresignaler

 • Du har svært ved at håndtere kriser, nedskæringer og omstruktureringer, fordi du synes, det er synd for personalet.
 • Dit personale tager udmeldinger personligt og bliver skuffede og kede af det, frem for at blive ramt på deres faglighed.
 • Du placerer ansvaret for nye tiltag hos ledelsen og lægger afstand til forandringer, imens du implementerer dem.

Spørgsmål, du kan stille dig selv

Er jeg blevet for symmetrisk med mit personale?

Ser personalet mig som en faglig sparringspartner eller som en omsorgsperson?

Hvilke ord bruger jeg, når mit personale beder om fri, er syge eller kritiserer organisationen?

Hvor ofte indleder mit personale en sætning med ordene ’jeg føler…’ elle tilsvarende?

Det bedste råd

Mål på, hvornår personalet tager udgangspunkt i hhv. faglige argumenter og personlige eller følelsesmæssige synspunkter. Skriv ned i et skema i en uge. For at finde dit ståsted, må du først begynde at opdage mekanismerne og kulturen.

Det ydre pres: Forventninger fra kunder og samarbejdspartnere

Det ydre pres kommer fra kunder og samarbejdspartnere eller fra politikere og embedsværk. Det bliver en udfordring, når der er modstrid imellem de fundamentale grundværdier og er især en udfordring i værdibaserede organisationer, hvor kunden ikke altid automatisk har ret. Ubalancen kommer, når man har sagt ja for mange gange for at tækkes det gode samarbejde og ikke længere er stolt af den ydelse, man leverer.

Karikaturen: Vendekåben 

Lægger sig fladt ned for økonomiske hensyn og glemmer, hvad hun eller han er sat i verden for. Minder om den opportunistiske politikertype, der lefler for ’her og nu-smagen’ og derfor laver midlertidige løsninger.

Faresignaler

 • Du oplever for ofte at gå på kompromis med dit værdisæt
 • Du hører dig selv tale kunden efter munden
 • Du laver hurtige, midlertidige løsninger uden langsigtet effekt
 • Du lover mere end du kan holde

Spørgsmål, du kan stille dig selv

 • Er det muligt at beholde overblikket, hvis man ligger fladt ned?
 • Hvilke af mine og organisationens værdier vil jeg ikke gå på kompromis med?
 • Hvilke langsigtede konsekvenser har mine kortsigtede handlinger?
 • Har jeg fået for mange særaftaler for at stille mine samarbejdspartnere tilfreds?
 • Kender jeg mine kunder eller samarbejdspartnere godt nok til at vide, hvilke argumenter der virker på dem i en forhandlingssituation?
 • Hvad er krav, og hvad er underliggende forventninger?

Det bedste råd

Spørg dig selv: Ville jeg være i stand til at tilbyde det samme, hvis en ny kunde eller samarbejdspartner spørger? Derfor: Hver gang du laver en særaftale for at stille en kunde tilfreds, skal du afvikle en anden.

Det indre pres: Forventninger fra én selv og familien

Det indre pres opstår ofte som reaktion på en ubalance i de tre øvrige pres: Du forventer mere af dig selv, end du kan overkomme, og arbejdsliv og familieliv strides om den sparsomme tid.

Karikaturen: Den stressramte

"Jeg skal bare lige om på den anden side af den her opgave, så bliver det hele bedre. Jeg kan arbejde mig ud af det her."

Faresignaler

 • Hjertebanken, hovedpine, dårlige søvnmønstre og andre stresssymptomer.
 • Du øger din arbejdstid og har en forventning om, at du så bliver færdig
 • Du har svært ved at sortere – hvis du er på vej mod stress, slår pandelapperne fra, og du mister overblikket
 • Du har det som et fluepapir, der suger alle arbejdsopgaver til sig.
 • Du ’leder nedad’ og er tilbøjelig til at tænke ’det bliver nok bedst, hvis jeg gør det selv’
 • Du tænker, at du er en særlig personlighedstype, der kan overkomme mere end andre.

Spørgsmål, du kan stille dig selv

 • Lever jeg min egen drøm eller andres?
 • Identificer: Hvor kommer presset fra (samfund, organisation, mig selv, mine medarbejdere, min familie)?
 • Hvad er mit ansvar, og hvad skal jeg lægge fra mig?
 • Hvor meget vil jeg have, mit arbejdsliv fylder?
 • Hvad sker der, hvis jeg fortsætter den kurs, jeg er på nu?
 • Hvem kan hjælpe mig – som ikke er en tæt sammenvævet del af mit liv?

Det bedste råd

Som leder har du ikke fri, du holder fri. Beslut dig for på forhånd, hvornår du har fri – et klokkeslæt og ikke ’når du er færdig’, for der venter altid en ny opgave efter den, du troede var den sidste.

​​

Jesper Svenning Tellerup Larsen


​"Er det muligt at beholde overblikket, hvis man ligger fladt ned?"


"​Som leder har du ikke fri, du holder fri. Beslut dig for på forhånd, hvornår du har fri – et klokkeslæt og ikke ’når du er færdig’, for der venter altid en ny opgave efter den, du troede var den sidste."

Kontakt​oplysninger

Kursuscenter Sputnik

Svanevej 22, 2400 København NV


Spørgsmål til kurser og tilmelding

Spørgsmål til fakturering

Tilmelding til nyhedsbrev

Følg med på Facebook!