Systemisk ledelse - ​Lederuddannelse for ​skoleledere og pædagoger

Sputniks systemiske lederuddannelse er skræddersyet til dig, der er skoleleder, souschef, koordinator,  teamleder, eller kommende leder i uddannelsessektoren og på socialområdet. Vi tager udgangspunkt i praksis og har fokus på at udforske, udfordre og videreudvikle din individuelle ledelsesstil.​ Grundlaget for undervisningen er systemisk ledelse og narrativ ledelse.​

Vi forkorter uddannelsen PLUS-uddannelsen: Pædagogisk LederUddannelse i en Systemisk-narrativ ramme.

Du får på systemisk lederuddannelse:

 • Grundig faglig opkvalificering med udgangspunkt i nyeste forskning i systemisk og narrativ ledelse, teori og metode.
 • ​Strategier til at håndtere dilemmaer og paradokser, der opstår i krydspresset oppefra og nedefra
 • ​Redskaber til positionering og ledelse af selvledende medarbejdere
 • ​Redskaber til at analysere og synliggøre sammenhænge, bevægelser og relationer
 • ​Redskaber til at lede i kompleksitet
 • ​Refleksion over egen ledelsesprofil og inspiration til andre ledelsesstile
 • ​Et stærkt fagligt ledernetværk af andre skoleledere, klubledere, bostedsledere m.fl.

Vi forventer, at deltagerne tør stille egen praksis til rådighed for fælles refleksion. Vi forventer desuden, at deltagerne øver sig i at omsætte nye redskaber og erkendelser imellem undervisningsgangene.​​

LÆS OGSÅ: Systemisk ledelse i en narrativ praksis (Artiklen åbner i et nyt vindue)

Indhold - systemisk ledelse og narrativ ledelse

Sputniks systemiske lederuddannelse er bygget op af otte moduler, som hver varer en kursusdag.

Modul 1: Systemisk og narrativ ledelse af organisationer – metatænkning og organisationsforståelse

Modul 2: Ledelse mellem fornuft og følelse – de 3 A'er og mentalisering

Modul 3: Ledelse mellem tillid og tydelighed – kontekst, fælles 3., domæner, dobbeltlytning og forforståelser 

Modul 4: Den bestemmende og den coachende leder – positionering og refleksion

Modul 5: Ledelse i kompleksitet – udvidelse og afgrænsning 

Modul 6: Teamledelse – bevidning og narrativitet

Modul 7: Ledelse gennem medarbejderudvikling – anerkendelse og dobbeltlytning, MUS-samtalen
Modul 8: Sammenkædning af anvendte metoder og begreber – fremlæggelser

Uddannelsens teoretiske fundament er systemisk og narrativ ledelse - teori, tænkning og metode. Rammen giver mulighed for meta-refleksion over sin egen ledelsespraksis og at bryde med sin vante tænkning.

Uddannelse i systemisk og narrativ ledelse giver metoder til:​

 • ​at kunne genfortælle sin organisations historie på en ny og konstruktiv måde
 • ​at kunne bedrive ledelse op imod det organisatoriske narrativ
 • ​at kunne analysere sin egen position procesmæssigt i en given sammenhæng
 • ​at kunne adskille sig og skabe nye fortællinger og sammenhænge
 • ​at kunne skabe ny erkendelse i forhold til systemisk ledelse både i teori og metode

Som en del af den systemiske lederuddannelse bliver du tilknyttet en læsegruppe/netværksgruppe, der mødes én gang mellem hver uddannelsesdag. Lederuddannelsen afslutter med en synopsis, udfærdiget i læsegrupperne, som skal fremlægges sidste undervisningsdag. Synopsen vurderes bestået/ikke bestået. Synopsen laves ud fra teorier om systemisk ledelse og narrativ ledelse samt praksis-cases fra din egen dagligdag.

Målgruppe for systemisk lederuddannelse

Skoleledere, ledere og kommende ledere på skoler, uddannelsessteder, klubber, bosteder, sociale virksomheder og lignende.

Se evt. også systemisk pædagogisk efteruddannelse​ for medarbejdere uden lederansvar.

Tid og sted

8 kursusdage over et år med start i september 2018. Alle kursusdage er tirsdage fra 9-15.

​2017-holdet (NB: Holdet er startet og fuldt booket)

10.01.2017​

07.02.2017

07.03.2017​

04.04.2017

22.08.2017

26.09.2017​

31.10.2017

28.11.2017​

2018-holdet

04.09.2018

09.10.2018​

13.11.2018

11.12.2018​

08.01.2019

05.02.2019

05.03.2019

09.04.2019​

Hver undervisningsdag på Systemisk ledelse er fra 9.00-15.00 (morgenmad fra 8.30) og foregår i vores kursuscenter på Svanevej 22, 2400 København NV.​ De fleste af vores kursister kommer fra København, Nordsjælland og resten af Sjælland, men også enkelte fra Jylland. 

Undervisere i systemisk ledelse

Jesper S. T. Larsen 

Uddannet skolelærer, Skolechef i Sputnik, 

Leder af kursuscentret

Efteruddannet i systemisk ledelse og familieterapi.

Pia Laursen Cand.Psych, Ledelsescoach og supervisor

Systemisk uddannelse fra Milanoskolen

Specialist i systemisk ledelse.​​

Pris for uddannelsen i systemisk ledelse

16.000 kr. inkl. moms. Prisen er desuden inkl. forplejning og eventuel, obligatorisk litteratur.

Ved flere tilmeldte fra samme institution får de efterfølgende deltagere 10 % rabat.​

Kontakt

Uddannelsesansvarlig systemisk ledelse Jesper S. T. Larsen, 20 30 17 85, jla@skolensputnik.dk
​Kommunikationsmedarbejder Lene Holst Holmgård 41 78 31 01​, lho@skolensputnik.dk

Ring eller skriv for at få mere information om lederuddannelsens indhold, særlige grupperabatter eller lignende, inden du tilmelder dig uddannelsen i systemisk ledelse. Vi glæder os til at høre fra dig!​

Det siger deltagerne:

​"​Jeg var meget begejstret over, hvor nemt omsætteligt det var at overføre fra teori til praksis. Jeg var især glad for muligheden for at være med i en studiegruppe, hvor vi besøgte hinandens arbejdspladser. Kursustiden forløb sig over et år og gav dermed masser af muligheder for at afprøve viden i praksis og vende den i gruppearbejdet. ​Jeg kan varmt anbefale Sputniks lederuddannelse".


- ​Jesper Thanning, afdelingsleder, Basen Skole om uddannelsen i systemisk ledelse


Tilmeld dig systemisk lederuddannelse nu!​

 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Tilmelding systemisk ledelse

 
 
Vælg kursusstart *
 
Jeg vil gerne modtage nyhedsbrev fra Sputnik

Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Kontakt​oplysninger

Kursuscenter Sputnik

Svanevej 22, 2400 København NV


Spørgsmål til kurser og tilmelding

Spørgsmål til fakturering

Tilmelding til nyhedsbrev

Følg med på Facebook!