Konflikthåndteringskursus for professionelle - København

Konflikthåndtering i pædagogisk arbejde - børn og unge

Simple og effektive redskaber til at forebygge og håndtere konflikter i pædagogisk arbejde.​ 

Sputniks konflikthåndteringskursus er for fagpersoner, der arbejder med børn, unge og voksne med særlige behov. Kurset finder sted i København NV.

Du får på vores konflikthåndteringskursus

 • Metoder til konflikthåndtering hos børn og unge med udadreagerende adfærd og ADHD
 • Metoder til konflikthåndtering hos børn og unge, der imploderer (autisme og psykisk sårbarhed)
 • ​Konkrete forebyggelsesredskaber som f.eks. bagdøre og målgruppetilpasset mediering
 • ​Konfliktforståelse og øvelser i mentalisering
 • Indsigt i din rolle og andel i konflikter
 • Redskaber til at lære børnene og de unge, hvordan de løser konflikter selv
 • ​Inspiration til et mere konstruktivt forældresamarbejde

Konflikthåndteringskursets indhold

Sputniks konflikthåndteringskursus er to hele undervisningsdage og vil være en blanding af teori og praksis. Temaerne tager udgangspunkt i konflikthåndtering i pædagogisk arbejde.

21.03.17 – Konfliktforståelse og konfliktforebyggelse.

Ekstroverte konfliktfelter. Målgrupper og diagnosefeltet ADHD. Den professionelles mønstre og andele i konflikten. Mediering, De 3 A’er og Eksternalisering.

22.03.17 – Metoder til konflikthåndtering. 

Introverte konfliktfelter. Metoder med udgangspunkt i domæneteori, positionering, empatiforstyrrelser og empatiforståelser, eksekutive funktionsniveauer og forestillingsevne som forudsætning for konflikthåndtering. Elevens ansvar og læring i konflikt samt vidensdeling til konflikthåndtering i forældresamarbejde.

Målgruppe for konflikthåndteringskursus

Sputniks konfliktåndteringskursus er for AKT-lærere, inklusionspædagoger og andre professionelle, som arbejder med børn og unge.​

Forårskursus i København 2018

Tid

Mandag d. 26. februar 2018 kl. 9.00-15.00

Tirsdag d. 27. februar 2018 kl. 9.00-15.00 

Morgenmad fra 8.30 begge dage.

Sted: Kursuscenter Sputnik, Svanevej 22 i København NV.

Pris

To hele dage 3.000 kr. inkl. moms og inkl. forplejning.

Ved flere tilmeldte fra samme institution får de efterfølgende deltagere 10 % rabat.

Tilmelding til konflikthåndteringskursus

Udfyld formularen i den blå boks her på siden.

Kontakt

Vil du vide mere om Sputniks konflikthåndteringskursus?

Kommunikationsmedarbejder Lene Holst Holmgård

41 78 31 01

lho@skolensputnik.dk

Undervisere på konflikthåndteringskursus

Asger Slots Hansen

 • Uddannet lærer og med flere års erfaring på specialområdet.
 • Underviser til daglig på Skolen Sputnik Vibevej for elever med socio-emotionelle vanskeligheder og ADHD.
 • Specialiseret i konflikthåndteringsmetoder for udadreagerende børn og unge.

Kamilla Helkiær

 • Uddannet lærer og med 14 års erfaring på autismeområdet.
 • Underviser til daglig på Skolen Sputnik Kupeen for elever med autisme og psykiske vanskeligheder.
 • Specialiseret i konfliktforebyggelse, herunder metoder til børn og unge med autisme, der ofte vender konflikterne indad.

Film om konflikthåndtering og autisme. Konflikthåndteringskurset sætter fokus på både indadvendte og udadvendte konflikter i pædagogisk arbejde.​

Tilmelding​ konflikthåndteringskursus

 
 
Vælg kursusstart *
 
Jeg vil gerne modtage nyhedsbrev fra Sputnik

Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Kontakt​oplysninger

Kursuscenter Sputnik

Svanevej 22, 2400 København NV


Spørgsmål til kurser og tilmelding

Spørgsmål til fakturering

Tilmelding til nyhedsbrev

Følg med på Facebook!